top of page

פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית 

החוויה האנושית היא דינאמית מטבעה, מלאה בעליות ומורדות, בתחושות של שמחה ותקווה,
ברגעים יפים של קירבה ואושר, ובתקופות של עצב, מכאוב ובדידות.
לכל אחד מאיתנו דרכים ייחודיות להתמודד עם אתגרי החיים.
פסיכותרפיה במשמעותה המילולית היא טיפול נפשי (פסיכו-נפש, תרפיה = ריפוי).

מאז יצירתה של תורת הפסיכואנליזה של זיגמונד פרויד לפני מעל למאה שנים ועד היום,
נוסדו גישות טיפוליות רבות,
וביניהן הפסיכותרפיה האקזיסטנציאליסטית.

 

הביטוי אקזיסטנציאליזם מקורו במילה Existence = קיום.

הפסיכותרפיה האקזיסטנציאליסטית שואבת השראה לטיפול מהפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, הרואה באדם סובייקט, חסר הגדרה, הפתוח לשינויים וצמיחה, ומתמקדת בחווייתו של האדם בעולם ובחיפוש אחר משמעות אישית לחייו. גישה זו נמנעת ככל הניתן מתיוג ודעות קדומות ושואפת להבין את עולמו של האדם דרך עיניו.

 

פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית היא צורה של טיפול נפשי דינמי אשר מחפש לחקור ולתאר, במטרה לנסות להבין מצוקות אנושיות. מטרתה של גישה זו לעשות זאת בפתיחות, ועם נכונות להתבונן באמפתיה וללא שיפוטיות בדרכו הייחודית של כל אדם בעולמו. אחד היעדים המשמעותיים בטיפול הוא לאפשר לאנשים לעמוד באומץ במתח של חייהם, באופן שמרומם ומחייה אותם מחדש, תוך התחשבות בהקשרים וברקע של העולם בו הם חיים.
 

 

הפסיכותרפיה האקזיסטנציאליסטית אינה מנותקת משאר הגישות הטיפוליות. מצד אחד, מטפל בגישה זו יכול לשלב טכניקות ממגוון גישות אחרות, ומצד שני פסיכולוגים ומטפלים רבים מגישות שונות משלבים עקרונות של פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית בטיפוליהם. גישה זו מאמינה שלא די בניתוח עברו של המטופל, ושמה דגש על ההווה, ועל הקונפליקט הנובע מהמפגש בין האדם לבין עובדות הקיום. 
 

 

כוונתו המרכזית של המטפל האקזיסטנציאליסטי היא ללוות ולחקור יחד עם מטופליו את חייהם על כל מורכבותם, במטרה להשיב להם את היכולות לצעוד בכוחות עצמם אל עבר חוויית חיים אותנטית.

המטפל שואף לגשת לטיפול מתוך פתיחות אמיתית להבנת בעיותיו של המטופל כפי שהמטופל חווה אותן ומשתדל להימנע מלתרגם את חוויותיו של המטופל למושגים תיאורטיים. הוא מנסה ליצור עם המטופל קשר כן ואמפתי, המשוחרר ככל הניתן מדעות ומהנחות קדומות.

המטפל ישאף לקרב את מטופליו להכרה ביכולתם לבחור ולהחליט החלטות חשובות בנוגע לחייהם, להתחבר אל כוח הרצון שבתוכם, ולקחת אחריות על חייהם.

 

bottom of page